فیروزه ستوده - مدیر هتلداری و گردشگری

 • متولد 1358/07/28 در اراک
 • ساکن اراک
 • متاهل
 • 09181621348
 •   Setoudeh_f@yahoo.com
سوابق تحصیلی:
 • دانشجوی مقطع DBA    رشته  هتلداری
 • کارشناسی ارشد در رشته مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
 • کارشناسی در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 • کارشناسی در رشته زبان و ادبیات انگلیسی

 

سوابق اجرایی و مدیریتی:
 1.  عضو هيات مدیره مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر <1400-1398>

 2. نایب رئیس جامعه هتلداران استان مرکزی < 1398 تاکنون>

 3. قائم مقام مدیرعامل در مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر <1399-1397>

 4. مدیر هتل در مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر <1396 تاکنون>

 5. رئیس سیستم‌ها و تضمین کیفیت در مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر <1396-1394>

 6. ناظر ارشد مدیرعامل در مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر <1394>

 7. مدیر اداری و منابع انسانی در شرکت کمباین سازی ایران <1389>

 8. مدیر ارتباطات در شرکت کمباین سازی ایران <1376>