تماس با ما

شماره تماس:   33414000-086 (30 خط)

                       71 الی 33124061-086

شماره فکس33124060 –086

ایمیل: info@amirkabircomplex.ir

آدرس: اراک- بلوار آیت اله اراکی- مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر

با ما همراه باشید: